Interviews
Om beter inzicht te krijgen in de doelgroep is ons aangeraden om interviews te houden. Ik heb hierom twee interviews gehouden. Ons doel was: meer inzicht krijgen in de doelgroep. Omdat ik graag beide kanten van het verhaal hoor, heb ik iemand geïnterviewd die binnen onze doelgroep valt, en iemand die buiten de doelgroep valt.
Het eerste interview dat ik afgenomen heb bij mijn vader, die dus buiten de doelgroep valt, vond ik niet zo'n succes. Ik denk dat dit komt door de vragen die ik gesteld heb en de mate waarin ik doorgevraagd heb.
Interview nummer twee ging een stuk beter, ik heb naar mijn mening beter doorgevraagd en heb over het algemeen al betere vragen gesteld.

Wat heb ik geleerd van deze interviews? Ik heb van deze interviews geleerd dat de mensen die nog géén pechhulp hebben, hier meestal ook niet over nadenken en dus ook niet zo veel mee bezig zijn. Mensen die bijvoorbeeld al wel lid zijn van de ANWB hebben dus meer oor voor onze boodschap, omdat zij ook daadwerkelijk al betalen voor pechhulp, en dus iets kunnen besparen.
We hebben deze inzichten gebruikt om onze campagne op verder te bouwen en om een bepaalde richting op te sturen.
Persona's maken
Met de kennis die we hebben verworven uit de gesprekken met de doelgroep hebben we uiteindelijk een aantal persona's op kunnen bouwen. 

Deze persona's hebben we erg veel gebruikt tijdens ons proces. Ze waren erbij toen we belangrijke beslissingen namen en hebben ons van inzichten voorzien toen wij met vragen zaten. De vraag "Wat zou ... doen?' werkt echt.

(Klik op de persona's om deze te vergroten)
Social media onderzoek (bieb-onderzoek)
Onze doelgroep valt binnen de groep van Generatie Y, ook wel bekend als de millennials. Aan het gedrag van deze groep is al veel onderzoek gewijd. Zo waren wij geïnteresseerd in het social media gedrag van de groep, omdat wij het vermoeden hadden dat de groep in grote getale aanwezig en actief is op sociale media.
Ons vermoeden werd bevestigd toen wij het Nationale Social Media Onderzoek 2017 en 2018 inzagen. Dit onderzoek, uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, heeft een goed beeld van onze doelgroep op social media. Zo is 67% van onze doelgroep dagelijks actief op Facebook. Dit maakt het voor ons een zéér interessant medium om de conversatie met de (potentiële) klanten te voeren.
Dit betreft natuurlijk een kwantitatief onderzoek, maar toch heeft dit voor ons denk ik inzicht opgeleverd over het gedrag van onze doelgroep.
Zelf pech hebben
Ik heb tijdens het werken aan dit project zelf ook autopech gehad. Dit is natuurlijk een uitstekend leermoment als je bezig bent aan een project waar autopech de hoofdrol speelt. Ik heb daarom ook mijn ervaringen en gevoelens op dit moment genoteerd. Nu is het denk ik voor het portfolio belangrijker om te vermelden wat ik hiervan geleerd heb in plaats van wat er precies gebeurd is.
Ik heb vooral een nieuwe kijk op het hebben van pech gekregen en ben bepaalde andere USP’s van RoadGuard gaan waarderen die ik eerder niet direct als belangrijk beschouwde. Een goed voorbeeld hiervan is de 38-minuten garantie (RoadGuard zegt binnen 38 minuten bij je te zijn). Als je, net als ik, anderhalf uur hebt staan wachten op de ANWB, krijg je een beter idee van het belang hiervan. 
Ook weet ik nu meer over de gevoelens die mensen ‘met pech’ ervaren, en welke gedachten er door je hoofd gaan. Pech hebben is dan niet direct het einde van de wereld, maar er zijn wel een paar dingen die op dat moment belangrijk voor je zijn. Meer informatie is te lezen in mijn verslag hierover.
Vijf seconden usertest
Aan het einde van de laatste sprint wilde ik graag testen wat onze middelen nu precies 'deden' met de doelgroep. Ik was vooral op zoek naar wát de aandacht van de doelgroep trok en of de doelgroep positief reageerde op onze producten.
Ik heb ervoor gekozen om dit te testen middels een vijf-seconden-usertest. Ik heb met deze manier van onderzoek kennis gemaakt in een workshop van Hanneke.

Mijn testplan, gebruikte beelden, en resultaten zijn te bekijken door op de koppelingen te klikken.

Wat heb ik van deze test geleerd?
Ik heb uit deze test op kunnen maken dat de middelen die we hebben gemaakt misschien te veel inspelen op gevoel en genieten, en misschien niet genoeg de link leggen met pechhulp. 
Het is goed dat ik dit als uitkomst heb, omdat ik nu eigenlijk dus een verbeterslag moet maken, die ik op basis van de ontvangen feedback goed kan maken. Helaas is hier op dit moment geen tijd meer voor in het project, maar ik had het een goede vervolgstap gevonden.
Reflectie
Ik denk dat de frequentie waarmee ik onderzoek doe voor mij nog een verbeterpunt is. Hiermee doel ik voornamelijk op gebruikersonderzoek. Ik ken eigenlijk niemand uit de doelgroep, en ik vind het ook erg moeilijk om bijvoorbeeld op straat te gaan voor onderzoek. Hier moet ik me denk ik in de toekomst op kan focussen.

Ook heb ik uit mijn laatste onderzoek feedback gehad dat we qua design misschien op een verkeerd zijspoor terecht gekomen waren. Eigenlijk ben ik blij met deze feedback, omdat dit ons de mogelijkheid zou bieden om te itereren met een duidelijk idee van de mening van de doelgroep. Dit zou dus de logische vervolgstap zijn.
Back to Top