Setup
Dit project was voor mij de eerste keer dat ik binnen een groter team gebruik maakte van git. Als git-client heb ik gekozen voor GitKraken, omdat ik deze app grafisch erg overzichtelijk vind. 
We hebben onze repository ingericht in een aantal branches: master (default, voor main product), WebDev (voor afgeronde tussenproducten, en WebTest (voor individueel werk dat nog samengevoegd moet worden) 
Wat ging goed
Om het overzicht te kunnen houden hebben we afgesproken dat we aan het einde van iedere DEV-dag een push zouden doen óf als iemand een milestone had bereikt. Ik vind dat dit goed is gegaan.
Wat ging minder goed
Aan het begin van het project vond ik de naamgeving van de commits niet zo duidelijk. Er ontstonden namen zoals "smollest edit" en "allerleukste naam." Dit is in de groep besproken en hierna is wel serieuze verbetering ontstaan.
Hierna is het een heel stuk beter gegaan:
Aan het einde van het project, met het samenvoegen van individuele stukken code ging het ook nog even mis. We aren achtereenvolgens mijn en daarna ruud zijn code kwijt.
We hebben dit opgelost door terug te gaan naar een eerdere commit, waar we nog wel alles hadden. Hoe dit heeft kunnen gebeuren weten we eerlijk gezegd nog steeds niet.
Back to Top