Persoonlijk leerdoel: Ik wil deze periode meer betrouwbare informatiebronnen verzamelen op gebied van mediastrategie en user experience. Bronnen op gebied van programmeren e.d. heb en beheers ik al voldoende.
Ik ben erachter gekomen dat mijn persoonlijke leerdoelen op sommige vlakken erg verschilden van die van anderen. Ik heb daarom besloten een 'vrije' interpretatie te nemen van de door mij geformuleerde doelen.

Qua leervaardigheid en qua bronnen heb ik niet direct veel nieuwe bronnen gevonden, maar ben hier wel het nut in gaan zien. Zo heb ik deze periode een keer serieus naar de Design Method Toolkit (UX/Onderzoek) gekeken en had eigenlijk graag meer technieken hieruit willen gebruiken.

Deze methoden zou ik erg graag in gaan zetten op mijn stage, omdat ik denk dat er erg veel waardevolle technieken inzitten die ook bij het stagebedrijf nog onbekend zijn.

Onderzoeks- en deelvragen
Dit semester heb ik uiteraard onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de doelgroep. Voor methodisch onderzoek is het belangrijk om eerst een vraagstelling te definiëren. Deze vraag moet dan passen bij de fase van het project.
Enkele vragen die ik voor onderzoeken gesteld heb gedurende de proftaak zijn bijvoorbeeld:
Hoe ziet het leven van de doelgroep eruit? (Inzicht, begin van project)
Hoe reageert de doelgroep op bepaalde producten (Validatie, einde van project)

Meer informatie over mijn onderzoeken is te vinden bij UXU -> Gebruikersonderzoek

Bronvermelding (onderdeel staat ook bij Communicatie)
Ik heb voor de documentatie en verslaglegging van mijn onderzoeken gebruik gemaakt van de APA-stijl bronvermelding. Deze manier van bron vermelden kwam ik tegen in een Canvas course en ik heb het eens geprobeerd. Buiten dat het eigenlijk wel een vereiste is bij onderzoek, is het ook nog eens makkelijk om via je eigen bronnen terug te kunnen kijken naar de ‘ruwe’ informatie die je gevonden hebt.
Het bewijsmateriaal hieronder is afkomstig uit een document dat ik heb opgesteld.
Reflectie
Ik vind zelf dat oordeelsvorming bij mij dit semester goed is gegaan. Ik heb namelijk bij mijn biebonderzoek (dat voornamelijk op internet heeft plaatsgevonden) Ik heb nog nooit zo actief mijn bronnen nagezocht, en ik denk dat ik op die manier mijn oordeelsvorming een stuk aangescherpt hebt dit semester, én hiermee is mijn onderzoek dus meer waard.
Back to Top