Persoonlijk leerdoel: Dit semester wil ik laten zien dat ik naar HBO-standaarden zelfstandig te werk kan gaan en een niveau beheers dat HBO-waardig is, volgens de docenten.
Wat heb ik dit semester aan dit leerdoel gedaan: Ten eerste heb ik mezelf qua houding geprobeerd te bewijzen. Dit heb ik gedaan door continu op tijd aanwezig te zijn, en niet ruim voor 16:00 weer naar huis te gaan. 
Ook was ik voornemens om op verschillende kritieke punten feedback te vragen over mijn werk. Dit heb ik naam mijn mening te weinig gedaan. Ik wil in de toekomst meer terugkoppeling vragen omdat ik me realiseer hoe belangrijk dit is voor mijn leerproces en eindproduct.
Verder denk ik dit semester vooral erg veel opgestoken heb met betrekking tot het werken in groepsverband. Ik vind zelf dat ik me professioneel opstel tegenover mijn groepsgenoten. Ik denk dat de rest van de groep hier bevestigend op zou reageren.

Wat heb ik dit semester onder andere geleerd? (Gebaseerd op eigen inzicht)

Reflectie
Mijn leervaardigheid dit semester is naar mijn mening goed gevorderd. Ik reflecteer goed op mijn werk en kan bij vrijwel alle leerdoelen prima beschrijven wat goed én wat fout ging. Ik weet van mezelf ook wat ik in de toekomst zou moeten doen om deze punten te verbeteren.

Back to Top