Gebruik van divergentietechnieken
Om tot ons concept te komen hebben we eerst divergentietechnieken ingezet. Dit wil zeggen dat we zo veel concepten als mogelijk hebben verzonnen. Hiervoor hebben we uiteraard brainstormsessies gehouden. De eerste stap was het simpelweg volschrijven van een whiteboard met ideeën. Hierna hebben we andere technieken ingezet, op advies van Dick. Zo hebben we woordkettingen gemaakt, op basis van associatie.

Concepten
Ik heb tijdens deze brainstormsessies natuurlijk zelf ook een aantal concepten aangedragen. Ik heb vijf van deze concepten hier verzameld. 

RoadGuard. In een flits.
Dit concept staat in het teken van het laten zien van de snelheid van RoadGuard. Er moet naar de doelgroep gecommuniceerd worden dat RoadGuard erg snel en efficiënt is, zonder dat je ergens aan vastzit. Dus alleen als je ze nodig hebt.

RoadGuard. In een flits.
Een concept dat bijvoorbeeld uit te voeren is als reclamespotje. Laten zien wat er achter de schermen gebeurt als je een melding maakt. Er wordt overdreven in beeld gebracht wat er allemaal gebeurt, zo kan bijvoorbeeld de meldkamer in een onderzeeër in beeld worden gebracht en wordt gebruik gemaakt van satellieten etc.

RoadGuard vs ANWB
De ANWB? Dat is toch voor oude stelletjes die in dezelfde jasjes rondlopen? Is de ANWB het prijsverschil wel waard? In dit concept trekken we de vergelijking tussen de ANWB en RoadGuard, hierin wordt het stereotype ANWB-lid wel een beetje te kakken gezet. Met een knipoog natuurlijk.

RoadGuard?
Veel mensen uit de doelgroep hebben volgens mij geen flauw idee wat RoadGuard is. Het lijkt me handig om dit duidelijk te maken, dit is ook een kans om een eerste positieve associatie met RoadGuard te creëren. 

No-nonsense
RoadGuard pechhulp. Waar betaal je voor? Pechhulp, pechhulp en nog eens pechhulp. Niets meer, niets minder. HULP. Geen raar boekje of korting op een paar wandelschoenen. Als je ons nodig hebt, zijn we er. Daar zijn we voor.

Gebruik van convergentietechnieken
Uit onze brainstorms zijn veel ideeën ontstaan. We zijn samen gaan zitten en hebben een aantal concepten geschrapt. Dit waren dan vooral ideeën die dubbel waren, of grotendeels op hetzelfde neerkwamen. 
We hebben besloten dat iedereen bij zijn concept een visualisatie zou maken, hier zouden we het dan later over hebben en de haalbaarheid bepalen, en bovenal of het aan zou sluiten bij onze prognose van de doelgroep. Bij sommige concepten merkte ik al vrij snel dat het moeilijk zou gaan worden om hier een doeltreffende visualisatie bij te maken. 
Na visualisatie is het eigenlijk de bedoeling dat het concept echt vlees krijgt, althans, zo zagen wij het. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar de campagne van Allsecur. Zo hebben we eigenlijk elke campagne ook nog aan deze criteria onderworpen.
Over de concepten hebben we in de groep een discussie gehouden over waarom elk concept wel of juist niet zou werken. Zo werd onze selectie steeds kleiner.
Uiteindelijk hebben we bepaald dat om mensen aan te spreken ze iets willen wat hun gevoelens prikkelt. Kijk maar eens naar campagnes van bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds, deze bevatten vaak cijfers, welke ondersteund worden door schrijnende beelden van dieren, of natuuromgevingen. Of een campagne van de Postcode Loterij, het loterijbedrag staat centraal, maar de reclame's zijn op zo'n euforische manier uitgevoerd dat je bijna een idee krijgt van hoe 50 miljoen voelt.
Bij de concepten gebaseerd op feiten en cijfers hebben we dus bepaald dat dit moeilijk is, we hebben dus besloten op gevoel te gaan spelen. Bij de concepten waar we expliciet humor in verwerkt hadden (De Alarmcentrale bijvoorbeeld) hebben we besloten dat een boodschap én gevoel én humor toch wel moeilijk werd.
Reflectie
Ik denk wel dat ik me in conceptueel denken goed ontwikkeld heb dit semester. Wat ik erg goed vond gaan is het opstarten; vele malen beter dan verwacht. Vooral het maken van woordassociaties en woordkettingen hielpen erg.

Iets wat toch wel erg moeilijk bleek was het convergeren, we hebben erg lang geworsteld met de exacte uitvoering van ons concept, en welke we precies zouden kiezen. Om dit in de toekomst te verbeteren zou ik een volgende keer eerder met de doelgroep willen gaan praten; nog voor het daadwerkelijke concepten zou ik graag dus een beeld willen hebben van mijn publiek.
Back to Top